Penafian

Kemas kini terakhir pada 14 Julai 2021

PENAFIAN LAMAN WEB
Maklumat yang diberikan oleh Cell Tissue Technology Sdn Bhd / Celllora (“kami,””kami,”atau”kami”) di http://shop.celllora.com (“Laman”) dan media sosial kami adalah untuk tujuan maklumat umum sahaja. Semua maklumat di Laman Web dan media sosial kami disediakan dengan niat baik, namun kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, mengenai ketepatan, kecukupan, kesahihan, kebolehpercayaan, ketersediaan, atau kesempurnaan sebarang maklumat di Laman ini atau media sosial kita. DALAM SEBARANG KEADAAN KAMI AKAN MEMPUNYAI SEBARANG LIABILITI KEPADA ANDA ATAS SEBARANG KERUGIAN ATAU KEROSAKAN DALAM SEBARANG JENIS YANG DITANGGUNG AKIBAT PENGGUNAAN LAMAN ATAU MEDIA SOSIAL KAMI ATAU KEPERCAYAAN KEPADA SEBARANG MAKLUMAT YANG DISEDIAKAN DI LAMAN DAN MEDIA SOSIAL KAMI. PENGGUNAAN ANDA TERHADAP LAMAN INI DAN MEDIA SOSIAL KAMI SERTA KEPERCAYAAN ANDA TERHADAP SEBARANG MAKLUMAT DI LAMAN INI DAN MEDIA SOSIAL KAMI ADALAH ATAS RISIKO ANDA SENDIRI.
 
PENAFIAN PROFESIONAL
Tapak ini tidak boleh dan tidak mengandungi nasihat perubatan/kesihatan. Maklumat perubatan/kesihatan disediakan untuk tujuan maklumat umum dan pendidikan sahaja dan bukan pengganti nasihat profesional. Sehubungan itu, sebelum mengambil sebarang tindakan berdasarkan maklumat tersebut, kami menggalakkan anda untuk berunding dengan profesional yang sesuai. Kami tidak memberikan apa-apa jenis nasihat perubatan/kesihatan. PENGGUNAAN ATAU PERCANTIKAN SEBARANG MAKLUMAT YANG TERKANDUNG PADA LAMAN WEB ATAU MEDIA SOSIAL KAMI ADALAH ATAS RISIKO ANDA SENDIRI.
 
TESTIMONI PENAFIAN
Laman ini mungkin mengandungi testimoni oleh pengguna produk dan/atau perkhidmatan kami. Testimoni ini menggambarkan pengalaman sebenar dan pendapat pengguna tersebut. Walau bagaimanapun, pengalaman adalah peribadi kepada pengguna tertentu tersebut, dan mungkin tidak semestinya mewakili semua pengguna produk dan/atau perkhidmatan kami. Kami tidak mendakwa, dan anda tidak sepatutnya menganggap, bahawa semua pengguna akan mempunyai pengalaman yang sama. KEPUTUSAN INDIVIDU ANDA MUNGKIN BERBEZA.

Testimoni di Laman ini dikemukakan dalam pelbagai bentuk seperti teks, audio dan/atau video. Dan disemak oleh kami sebelum disiarkan. Mereka muncul pada kata kerja Laman seperti yang diberikan oleh pengguna, kecuali untuk pembetulan tatabahasa atau kesilapan menaip. Sesetengah testimoni mungkin telah dipendekkan untuk kepentingan ringkas di mana testimoni penuh mengandungi maklumat luar yang tidak berkaitan dengan orang awam.

Pandangan dan pendapat yang terkandung dalam testimoni adalah milik pengguna individu semata-mata dan tidak mencerminkan pandangan dan pendapat kami. Kami tidak bergabung dengan pengguna yang memberikan testimoni, dan pengguna tidak dibayar atau sebaliknya diberi pampasan untuk testimoni mereka.
Testimoni di Laman ini tidak dimaksudkan, dan tidak boleh ditafsirkan, sebagai dakwaan bahawa produk dan/atau perkhidmatan kami boleh digunakan untuk mendiagnosis, merawat, mengurangkan, menyembuhkan, mencegah, atau sebaliknya digunakan untuk sebarang penyakit atau keadaan perubatan. Tiada testimoni telah dibuktikan atau dinilai secara klinikal melainkan diberitahu sebaliknya.